تخفیف!

خط اختصاصی مسیر 9999

299,000 تومان

خطوط 10 رقمی مسیراپراتور سامانتل به پیش شماره 9999 با قابلیت خدماتی سازی مشترکین حقیقی و حقوقی.