021-91300483

درباره شرکت ما

مجوز موسسه ی فناور – در زمینه تولید سیستم های مبتنی بر پیام کوتاه (SMS) از وزارت علوم تحقیقات و فناوری – پارک علم و فناوری خراسان
جواز تاسيس شركت خدمات فني و مهندسي – در زمينه تخصصي صنعت نرم افزار از وزارت صنایع و معادن
جواز تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني – زمينه تخصصي تحقیق و پژوهش در زمینه طراحی و توليد نرم افزارهاي مهندسي از وزارت صنايع و معادن
جواز تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني – زمينه تخصصي تحقیق و پژوهش در زمینه مواد و محصولات صنايع شيميايي از وزارت صنايع و معادن

عضو انجمن خدمات فنی مهندسی خراسان
عضویت در نظام صنفی رایانه خراسان رضوی
عضو اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی
کارآفرین نمونه استانی در سال 1386
شرکت برگزیده دوره رشد مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری استان خراسان در سال 1386
پشتیبان خبری بیش از 4 کنفراس بین المللی نفت , گاز و پتروشیمی